Best 1347+ Funny Christmas Jokes Tagalog 2024

Welcome to our English blog, where we bring you the joy of Christmas with a Tagalog twist! Get ready to laugh your hearts out as we share hilarious Christmas jokes that will surely tickle your funny bone. From Santa’s mishaps to mischievous reindeers, we’ve got a collection of side-splitting punchlines that will brighten up your holiday season. Whether you’re a Filipino who wants a good laugh or simply interested in exploring Tagalog humor, join us as we spread the Christmas cheer through these rib-tickling jokes. Get ready for a jolly ride filled with laughter and merriment!
[toc]

Christmas jokes tagalog

1. Ano ang tawag sa paboritong laruang pang-Noche Buena ng mga pusa?
– “Si-pus”.

2. Bakit ang reindeer ay mahilig sa mga math problems?
– Dahil mahusay sila sa “dear” algebra!

3. Ano ang tawag sa pagkain ng mga elf tuwing Pasko?
– “Elfelicious”!

4. Bakit ayaw maglaro ng mga snowman sa computer?
– Kasi takot sila sa “melting point”.

5. Ano ang tawag sa mga Santa Claus na nagbabahagi ng maraming regalo?
– “Santa-titik”.

6. Ano ang ginagawa ng mga Christmas lights tuwing gabi?
– Nagyayabang na “ligthyear” sila ang pinakamaganda sa lahat!

7. Bakit malaki ang tiyan ni Santa Claus?
– Kasi ang Christmas Eve ay “carb” loading day niya!

8. Ano ang tawag sa isang grupo ng mga mistletoe na kumakanta?
– “A mistle-choir”.

9. Bakit ayaw umuwi ng mga reindeer kapag Pasko?
– Kasi gusto nilang “sleigh” lang nila ang buong gabi!

10. Ano ang tawag sa mga snowman na mahilig sa workout?
– “Ab-snow-lutely fit”!

11. Bakit ang mga Christmas trees ay hindi mahilig sa social media?
– Dahil takot sila sa “trending topics”.

12. Ano ang sinabi ng Christmas tree sa mga Christmas lights?
– “You light up my branches”!

13. Bakit ang mga regalo ay hindi mahilig sa sports?
– Kasi hindi sila “wrap”-t sa pagtakbo at paglalaro.

14. Ano ang tawag sa snowman na mabait at palaging sumusunod sa utos?
– “Obeysnow”.

15. Bakit ang mga elf ay hindi masyadong malalaki?
– Dahil mas gusto nila ang “elf”-resco dining.

16. Ano ang tawag sa mga Santa Claus na mayroong abs?
– “Santa-ba” Claus.

17. Bakit ayaw ni Santa Claus sa mga salad tuwing Pasko?
– Kasi sinasabi niya, “I’m Claus-trophobic!”

18. Ano ang ginagawa ng mga Christmas cookies kapag bored sila?
– Naglalaro sila ng “doughnut disturb”!

19. Bakit masaya ang snowman tuwing Pasko?
– Dahil may “carrot-unity” at “coal-munity” sila!

20. Ano ang tawag sa mga reindeer na sumablay sa pagsasayaw?
– “Cha-cha-cha-cha-reindeer”!

21. Bakit nagkakaroon ng “tree-mbling” ang Christmas tree?
– Dahil kinikilig sila sa tuwing may nakikita silang mga gifts!

22. Ano ang sabi ng Christmas lights kapag sila ay na-broken?
– “I’m lit-rally broken!”

23. Bakit laging tinatapakan ng mga tao ang snowman?
– Dahil “snowbody” loves him.

24. Ano ang paboritong banda ng mga reindeer?
– “The Jingle Bells”.

25. Bakit ang mga Christmas ornaments ay palaging malungkot?
– Dahil “ball”silado sila sa kanilang lugar.

26. Ano ang tawag sa isang mistletoe na hindi marunong makisama?
– “Mistle-too rude”.

27. Bakit ang snowman ay hindi puwedeng sumama sa bahay ni Santa Claus?
– Kasi baka “melt”down ang mga regalo!

28. Ano ang ginagawa ng mga Christmas cards tuwing Pasko?
– Sila’y “enveloped” sa Christmas spirit.

29. Bakit ayaw ng mga elf sa social media?
– Dahil takot silang ma-“pix-elated”.

30. Ano ang sabi ng Christmas tree kapag natatawa siya?
– “Pine”-tig ng tawa!

As we wrap up this festive journey of Christmas jokes in Tagalog, we hope we’ve brought a smile to your face and warmed your heart. Laughter truly knows no language barriers, and we’re glad to have shared the joy of Filipino humor with you. Remember, the spirit of Christmas is not just about presents and decorations, but also about spreading happiness and laughter. We hope these jokes have added a touch of merriment to your holiday celebrations. Wishing you a wonderful Christmas filled with love, laughter, and countless more hilarious moments to cherish!

Funny christmas jokes tagalog

Are you ready to add some laughter to your Christmas celebrations? Look no further! In this blog, we have gathered the funniest Christmas jokes in Tagalog to bring a smile to your face and spread the holiday cheer. Get ready to giggle, chuckle, and maybe even let out a belly laugh with these hilarious jokes that will surely brighten up your Christmas season.

1. Ano ang tawag sa pagkain ng mga pulubi tuwing Pasko?
– Simbang gulay!

2. Bakit tinawag na Christmas tree ang puno ngayong Pasko?
– Kasi, “Tree-mendous” ang pagsasama ng pamilya!

3. Ano ang sabi ng isa pangko sa sasakyan niya habang nagde-decorate siya ng Christmas tree?
– “Tree, you’re under arrest for being too lit!”

4. Bakit ang mga regalo ay parang libro?
– Dahil kailangan mong basahin ang mga naka-wrap!

5. Ano ang sabi ng Christmas tree sa mga tao?
– “Pakibulungan naman ang aircon, mainit ako dito!”

6. Ano ang tawag sa batang laging nasa ilalim ng puno tuwing Pasko?
– Si “Gift-under!”

7. Ano ang tawag sa pagbibigay ng mga regalo sa mga mahihirap?
– “Gift-to-the-poor-ang!”

8. Bakit hindi muna nagdi-diet ang mga babae tuwing Pasko?
– Kasi, “Noche-buena-na-muna!”

9. Ano ang sabi ng Santa Claus kapag hindi na niya kaya ang lamig sa North Pole?
– “Ang ginaw, Santa-mente!”

10. Ano ang tawag sa bato na naglalakad tuwing Pasko?
– “Rockin’ around the Christmas stone!”

11. Bakit hindi pumupunta ang mga pusa sa Christmas party?
– Kasi, “Catastrophic” ang party na ‘yon!

12. Ano ang tawag sa pulubi na may dala-dalang Christmas lights?
– “Bu-lit-bit!”

13. Bakit may tuwing Pasko na parang maraming version ng “Jingle Bells”?
– Kasi, “Jingle all the way ng mga inaanak!”

14. Ano ang sabi ng elf kapag nasasaktan siya tuwing Pasko?
– “Elfie, masakit talaga!”

15. Ano ang ginagawa ng snowman tuwing Pasko?
– Nagc-cold storage!

16. Ano ang sabi ng Christmas tree sa ibang puno?
– “Hey, don’t be a sap!”

17. Ano ang sinasabi ng snowman kapag may problema siya?
– “I’m just chilling!”

18. Ano ang tawag sa pusa na nagtrabaho bilang Santa Claus?
– “Claws-er!”

19. Bakit tuwing Pasko, ang mga bata ay nagbibigay ng wish list?
– Para may “Santa-nay-sa” sa regalo nila!

20. Ano ang ginagawa ng snowman kapag tinatamad siya?
– “Snow-bra-te!”

21. Ano ang tawag sa mga pusa na nagse-celebrate ng Pasko?
– “Meow-y Christmas!”

22. Bakit mahirap maghanap ng pusa tuwing Pasko?
– Kasi, “Santa Cat” sila!

23. Ano ang tawag sa ibon na hindi na nagtayo ng Christmas tree?
– “Sparrow-wala-tree!”

24. Bakit ang mga snowman ay hindi marunong maglaro ng chess?
– Kasi, lagi silang natatal o sa “Check-mate!”

25. Ano ang tawag sa puno na binayaran na, pero hindi pa pinutulan?
– “Pine-verde!”

26. Bakit hindi gusto ng snowman ang summer?
– Kasi, natutunaw siya sa “hot-weather!”

27. Ano ang paboritong exercise ng mga elf tuwing Pasko?
– “Wrapping-tis!”

28. Bakit ang Christmas tree ay laging kumakanta?
– Kasi, “Caroling pinag-aralan!”

29. Ano ang tawag sa pulubi na naka-Pasko?
– “Pasko-mare!”

30. Bakit ang mga babae ay madalas magkaroon ng Christmas wishlist?
– Para sa “Santa-mental” nila!

Christmas is a time for joy, love, and merriment, and what better way to embrace the festive spirit than by sharing a good laugh? We hope these Tagalog Christmas jokes have brought a dose of humor to your holiday celebrations. Whether you share them with your family, friends, or colleagues, these jokes are sure to bring smiles and laughter all around. May your Christmas be filled with unforgettable moments, cherished memories, and of course, plenty of laughter. Merry Christmas and a Happy New Year!

Christmas jokes tagalog questions

Welcome to our blog filled with Christmas cheer and laughter! ‘Tis the season to spread joy and merriment, and what better way to do so than with a collection of Tagalog Christmas jokes? We’ve gathered some rib-tickling and light-hearted questions that are sure to bring smiles to your faces and warm your hearts. Whether you’re looking for a way to entertain your loved ones during holiday gatherings or simply want to brighten your day with a good laugh, these jokes are here to deliver the festive fun you crave. So, sit back, relax, and get ready to chuckle your way into the Christmas spirit!

1. Ano ang tawag sa aso na naglalakad sa loob ng bahay tuwing Pasko?
– Santa Paws!

2. Bakit malungkot ang Christmas tree?
– Kasi puro pine lang siya.

3. Ano ang sabi ng saging sa Christmas tree?
– “Aba, gu-pear e!”

4. Ano ang favorite dance ng mga elf tuwing Pasko?
– The Jingle Bell Rock!

5. Saan nagpapasko ang mga pusa?
– Sa Cat-ribs!

6. Ano ang sinabi ng isda sa ibang isda tuwing Pasko?
– “Hala-guppy Holidays!”

7. Bakit may Christmas lights sa paligid ng bahay?
– Para magkaroon ng extra-watt-age!

8. Ano ang tawag sa pagkain ng mga tao sa Pasko?
– Ham-on!

9. Ano ang tawag sa malalaking regalo na hindi masyadong mahal?
– Gift-esaurus!

10. Bakit maraming nawawalang regalo tuwing Pasko?
– Kasi nang-Gift-snatch!

11. Ano ang tawag sa pusang nagpe-perform tuwing Pasko?
– Santa Claws!

12. Bakit naiwan ang pera sa labas ng bahay tuwing Pasko?
– Kasi sinabing “Cash” lang!

13. Ano ang sabi ng snowman sa ibang snowman tuwing Pasko?
– “I-miss you, snow-much!”

14. Bakit laging excited ang Christmas lights?
– Kasi sila ay “bulb-erized”!

15. Ano ang paboritong inumin ng mga elf?
– Hot Co-co-Latte!

16. Bakit may longganisa sa Pasko?
– Para magkaroon ng sausages-yan!

17. Ano ang tawag sa grupong mga reindeer na hindi nagpapahinga?
– Walang-para-landang!

18. Bakit malungkot ang candy cane?
– Kasi wala siyang kamay para masabing “hi”!

19. Ano ang sabi ng bata sa kanyang nanay tuwing Pasko?
– “Santa Mama!”

20. Bakit may bell sa Christmas tree?
– Para ma-ring-gle!

21. Ano ang tawag sa pusa na mahilig magpunta sa Christmas party?
– Santa Claws!

22. Bakit malungkot ang Christmas sweater?
– Kasi napuno na siya ng pasko-tidings!

23. Ano ang sabi ng puting snowman sa itim na snowman?
– “You’re cool, man!”

24. Bakit hindi mahilig mag-exercise ang mga elf?
– Kasi “Sleigh-ini” na sila!

25. Ano ang sabi ng bata sa kapwa bata tuwing Pasko?
– “Elf-abet kita!”

26. Bakit magulo sa North Pole tuwing Pasko?
– Kasi nag-a-Elf-abet!

27. Ano ang tawag sa taong may takot sa Pasko?
– Christmas-tree-midified!

28. Bakit malamig ang Christmas season?
– Kasi maraming snow-mething!

29. Ano ang sabi ng kahoy sa kanyang inaanak na ibon tuwing Pasko?
– “Twee-terty Christmas!”

30. Bakit laging nagmamadali ang mga reindeer tuwing Pasko?
– Kasi Christmas “deer-ing”!

As we wrap up this jolly journey filled with Tagalog Christmas jokes, we hope we’ve managed to tickle your funny bones and ignite the holiday spirit within you. Laughter truly is the best gift we can give, and during the festive season, it becomes even more precious. We hope these jokes have brought you joy, lightened your heart, and perhaps even inspired you to spread some laughter to those around you. Remember, Christmas is a time for love, togetherness, and mirth, so don’t hesitate to share these jokes with your friends, family, and colleagues. May your holiday season be filled with endless laughter, warm memories, and a joyous atmosphere that will make this Christmas truly unforgettable. Merry Christmas and a Happy New Year!

Christmas greetings tagalog jokes

Welcome to our blog! ‘Tis the season to be jolly, and what better way to spread some holiday cheer than with some Christmas greetings Tagalog jokes? Get ready to laugh out loud and share the joy with your loved ones. We’ve curated a collection of hilarious Tagalog jokes that will surely put a smile on your face this festive season. So, sit back, relax, and get ready for some side-splitting laughter as we dive into the world of Christmas greetings Tagalog jokes.

1. Saan nagpupunta ang mga masasamang snowman pag Pasko?
– Sa snowman-tory.

2. Ano ang paboritong dessert ng mga elf?
– Leche flan-gel.

3. Bakit maraming manok sa simbahan tuwing Pasko?
– Kasi may misaKANYA-lang.

4. Ano ang tawag sa mga reyna ng kumot?
– Queensuela.

5. Bakit nagpapalit lagi ng damit ang mga Christmas lights?
– Para hindi sila ma-KULUBOT.

6. Ano ang tawag sa Christmas tree na maraming kaaway?
– Pine-enemy.

7. Bakit malungkot ang Christmas tree?
– Dahil feeling niya siya lang ang may stalker.

8. Ano ang tawag sa pambansang kanta ng mga hipon tuwing Pasko?
– “Hipon the Halls.”

9. Ano ang sabi ng candy cane kay Santa Claus?
– “Candy cane to town!”

10. Ano ang tawag sa maliit na berdeng tao sa ilalim ng Christmas tree?
– Dwarf the Halls.

11. Bakit tuwing Pasko lang may mistletoe?
– Kasi hindi effective ang “Pasko-pasko” lang.

12. Ano ang sinabi ng Christmas tree sa kumot?
– “Ang lamig mo, mate!”

13. Ano ang tawag sa pamaskong dessert na may muscle?
– Leche Flan-tastic!

14. Bakit nagkaroon ng sumpong ang Christmas tree?
– Kasi pine-in ng mga puns and needles.

15. Ano ang sinabi ng Christmas tree sa Christmas lights?
– “You light up my branches!”

16. Ano ang tawag sa pusa na naghahanda para sa Pasko?
– Santa Claws.

17. Ano ang tawag sa aso na sumasayaw tuwing Pasko?
– Santa Paws.

18. Bakit hindi umuulan ng pera tuwing Pasko?
– Kasi baka mabasa ang mga relo.

19. Ano ang sinabi ng Christmas tree sa bato?
– “Stone me, it’s Christmas!”

20. Ano ang tawag sa baboy na paboritong Pasko ang bagoong?
– Christmas ham-on.

21. Bakit laging nagsisimba ang mga snowman tuwing Pasko?
– Kasi gusto nilang mag-thank-melt.

22. Ano ang sabi ng Christmas tree sa maliit na papel?
– “Sheet, it’s Christmas!”

23. Ano ang tawag sa pambansang banga ng Pasko?
– Krispmas.

24. Bakit palaging late ang Christmas lights sa party?
– Kasi mahirap silang i-plug.

25. Ano ang tawag sa candy cane na gumagamit ng Instagram?
– Candy K-stagram.

26. Bakit hindi uso ang tinapay tuwing Pasko?
– Kasi baka mag-KAMUSTApan.

27. Ano ang tawag sa snowman na sumama sa party?
– Chillipino.

28. Bakit hindi nagpapasko ang puno?
– Kasi lagi siyang ever-green.

29. Ano ang sabi ng Christmas lights sa Christmas tree?
– “Kumusta, pre? Long time, no SEA!”

30. Ano ang tawag sa Pasko na hindi kaaya-aya?
– Un-Pasko-ting.

As the holiday season comes to a close, we hope these Christmas greetings Tagalog jokes have brought you moments of laughter and joy. Christmas is a time for celebrating, connecting with loved ones, and sharing laughter, and these jokes have added an extra touch of merriment to the festivities. Whether you shared these jokes with family, friends, or colleagues, we hope they brought smiles to everyone’s faces and made your Christmas celebrations even more memorable. Keep the spirit of laughter alive all year round, and until next time, Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon! (Merry Christmas and a Happy New Year!)