Top 169+ Funny Bisaya Jokes Questions With Answers 2023

Laughter is the best medicine, and what better way to get a good laugh than with some Bisaya jokes? In this blog, we’ll explore some of the funniest Bisaya joke questions that are sure to make you and your friends crack up. Whether you’re a native Bisaya speaker or just learning the language, these jokes are designed to tickle your funny bone and help you learn some new vocabulary and phrases along the way. From witty one-liners to silly puns, we’ve got you covered. So, get ready to laugh and have some fun with these Bisaya joke questions!


Also check – Kung Ang Questions / Funny Tagalog Questions For Friends

Bisaya jokes questions

Unsay apelyido sa taong nagmamahal sa iyo? — Syempre Bae-gas.

Unsay gitawag sa gigutom nga estudyante sa eskuwelahan? — Bayani.

Unsay gitawag sa babaye nga sobra kaginahulogan? — Silfie.

Unsay gitawag sa gagmay’ng pasahero sa eroplano? — Kanding.

Unsay gitawag sa mga lalaki nga nagpatubo’g bigote para magmukhang matanda? — Father Time.

Unsay gitawag sa tawong nagpahilot? — Masahista.

Unsay gitawag sa balay nga laki ug higdaanan sa mga tawo? — Divan.

Unsay gitawag sa mga mananagat nga di kabalo muigo sa dagat? — Tanga-tangahan.

Unsay gitawag sa tawong mura ug bula-bula? — Dagan-dagan.

Unsay gitawag sa mga aso nga nangawat sa sudlanan sa sud-anan? — Plate-snatchers.

Unsay gitawag sa mga tawong nanguyab pero wala man masugat? — Naligsan sa Kamatis.

Unsay gitawag sa mga lalaking di kabalo muigo sa motorsiklo? — Abangan sa kanto.

Unsay gitawag sa mga dalagang hilig magpakatam-is sa ilang kinabuhi? — Candy girls.

Unsay gitawag sa mga tawong nagtutok-tok sa imong balay ug nagpabuto sa imong computer? — Hacker.

Unsay gitawag sa mga tawong dili kamao muhisgot og English pero gusto makigstorya sa mga banyaga? — Cha-cha-cha.

Unsay gitawag sa mga tawong gikamang sa ilang pamilya nga di kabalo muhimo ug decors sa ilang balay? — Nanggawas ang kalag.

Unsay gitawag sa mga tambok nga aso? — Buldog.

Unsay gitawag sa tawong adik sa shopping? — Mall-luko.

Unsay gitawag sa babaye nga sobrang gimingaw sa iyang uyab? — Payak.

Unsay gitawag sa mga taong laging nangungutang? — Utangero.

Unsay gitawag sa mga tawong naguba sa mga electronics pero dili man mahimong ayo? — Disastrous.

Unsay gitawag sa mga tawong nagtanom ug mga buto sa ilang lawn? — Bone-a-fide.

Unsay gitawag sa mga lalaki nga dili kabalo muigo og karaoke? — Gitara lang.

Unsay gitawag sa mga lalaki nga giablihan og ilong sa ilang uyab? — Walang-galang.

Unsay gitawag sa mga lalaking hilig mangkanta og love songs? — Karaoke King.

Bisaya funny questions for pageant

Beauty pageants are a popular form of entertainment in the Philippines, and part of the fun is hearing the funny and quirky responses from the contestants. In this blog, we’ll provide you with some Bisaya funny questions that you can use in a pageant setting. These questions are designed to showcase the contestants’ wit and humor while entertaining the audience. Whether you’re hosting a pageant or just looking for some funny Bisaya questions to ask your friends, these prompts are sure to provide plenty of laughs. So, let’s get started and discover some hilarious Bisaya questions for pageants!

Kung magkaon ka sa Jollibee, unsay imong order? Ngano man?

Kung mahadlok ka sa iring, ngano man sad nga magpalit ka og iring nga baho sa petshop?

Kung bibo ka, unsa ka? Kung dili ka bibo, unsa ka sad?

Unsa nga parte sa baboy ang ganahan nimo kaonon? Ngano man?

Kung magpatuo ka og duha ka oras, unsa man imong gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi?

Kung magpuyo ka sa isla nga wala’y kuryente ug internet, unsa man imong unang buhaton?

Kung mapili ka ug mahimong superhero, kinsa man ka ug ngano man?

Kung magpuyo ka sa usa ka tawo nga nag-inusara sa usa ka isla, unsa man imong himoon aron dili ka ma-bore?

Kung magpuyo ka sa usa ka tawo nga maalam maghimo og balay, unsa man imong himoon aron madumduman ka niya sa pag-uli niya sa ilang dapit?

Kung magpuyo ka sa usa ka tawo nga maalam magluto, unsa man ang imong gusto nga ihawid niya nimo nga pagkaon?

Unsa nga klase sa prutas ang nagtambok sa imong lawas?

Kung ikaw usa ka ulo sa saging, unsa ang imong giisip nga kauban nga prutas?

Kung magtuo ka sa duha ka bulan nga usa ka mananap ang muhatag og P100 kada adlaw sa imong bulsa, unsa nga mananap ang imong pili-on ug ngano man?

Kung magkaon ka og cake, unsa nga klase sa cake ang imong paborito?

Kung ikaw usa ka porma sa sapatos, unsa ka nga klase sa sapatos ug ngano man?

Kung ikaw usa ka letra, unsa ka nga letra ug ngano man?

Kung magkakita mo sa dalan sa usa ka tawo nga nagtanom og bulak sa iyang ilong, unsa man ang imong himoon?

Kung magtuo ka sa usa ka bulan nga makatabang ka sa kalibutan, unsa nga bulan ang imong pili-on ug ngano man?

Kung magtuo ka sa usa ka adlaw nga ikaw usa ka superhero, unsa nga superhero ang imong pili-on ug ngano man?

Kung magpuyo ka sa usa ka tawo nga dili kaayo maalam mag-English, unsa nga linya ang imong gamiton aron magpakahulog sa iyang gugma?

Kung magtuo ka nga ikaw usa ka mananap, unsa nga mananap ang imong pili-on ug ngano man?

Bisaya funny questions

Learning a new language doesn’t have to be boring, and injecting humor into the learning process can make it more enjoyable and memorable. In this blog, we’ll provide you with some Bisaya funny questions that you can use to add some laughter to your language exchange sessions. From witty one-liners to silly puns, these questions are designed to tickle your funny bone while also helping you improve your Bisaya language skills. So, get ready to have some fun while learning Bisaya with these hilarious prompts!

Kung ang upat ka butiki magtanom og mga halaman, unsa may pangalan sa ilang nursery?

Kung magtuo ka nga adunay NPA sa inyong lugar, unsaon nimo pag-ila kung asa sila nagpuyo?

Kung magdala ka’g makina sa langit, unsa ang una nimo’ng himoon?

Kung ang mga aso nagpapapag, unsa’y ilang tawag sa ilang ginapapagan?

Kung imong gi-utos ang akong buhok, unsaon nimo kini nga himoon?

Kung ang pagkatawo sa usa ka bata nagapangita sa iyang ginikanan, unsa man kahay gusto sa usa ka bata nga inahan o amahan?

Kung ang mga baboy nagtibook sa ilang labi, unsa’y ilang ginatibook?

Kung magtuo ka nga adunay patay nga nag-adto sa imong panagway, unsa imong unang buhaton?

Kung mao na ang adlaw sa imong kasal, unsa ang imong isulti sa imong asawa?

Kung magkita ka’g usa ka pispis nga naka-cross dress, unsa’y tawag nimo niini?

Kung mahimo ka lamang nga usa ka pan, unsa ka nga pan?

Kung ang mga langgam nag-inom og beer, unsa ang ilang tawag sa ilang beerhouse?

Kung mahimo kang usa ka hayop, unsa ka nga hayop?

Kung mahimo ka lamang nga usa ka prutas, unsa ka nga prutas?

Kung ang mga kuto nagpakita sa imong mata, unsa ang imong unang buhaton?

Kung ang mga mag-uuma nagtubo og balahibo, unsa may tawag sa ilang farm?

Kung mahimo kang usa ka superhero, unsa may tawag sa imong superhero name?

Kung magkita ka’g usa ka tawo nga nagsigeg-hilak, unsa’y imong buhaton?

Kung mahimo ka lamang nga usa ka linya sa kwaderno, unsa ka nga linya?

Kung ang mga baka nagtanom og mga prutas, unsa’y ilang tawag sa ilang nursery?

Kung mahimo kang usa ka kahoy, unsa ka nga kahoy?

Kung magtuo ka nga adunay duwende sa inyong balay, unsaon nimo pag-ila kung asa sila nagpuyo?

Kung ang mga manok nag-inom og kape, unsa may tawag sa ilang kapehan?

Kung mahimo kang usa ka mananap, unsa ka nga mananap?

Kung magkita ka’g usa ka tawo nga nagsigeg-ngisi, unsa’y imong isulti niini?

Kung ang mga pispis nagtubo og mga bulak, unsa may tawag sa ilang garden?

Bisaya jokes questions macho gay

In this blog, we’ll explore some of the funniest Bisaya joke questions that play with gender roles and stereotypes, particularly those associated with macho and gay identities. These jokes are designed to tickle your funny bone and challenge your assumptions about gender and sexuality. Whether you’re a native Bisaya speaker or just learning the language, these jokes are a great way to improve your vocabulary and gain insights into Filipino culture. So, get ready to laugh and learn with these Bisaya joke questions that explore the macho gay identity!

Unsa man ang nagbuot sa imong lawas – ang baba o ang tiyan?

Unsay pangalan sa babaeng tindero sa palengke?

Unsaon pagbuntag sa mga kalbo nga lalaki?

Unsaon pagpakalma sa mga babaeng nangasaba?

Unsa ang tawag sa lalaki nga walay utok?

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga dako ang tiyan?

Unsa ang tawag sa lalaking gwapo ug kusog?

Unsaon pagpalambo sa babaeng hilig ug magyoga?

Unsay pangalan sa lalaking duwende?

Unsaon pagpabati sa mga lalaki nga sayon masuko?

Unsa ang tawag sa lalaking hilig ug kahuy-an?

Unsa ang tawag sa lalaki nga ganahan ug kusina?

Unsa ang tawag sa lalaking dili mahilig maglinis sa balay?

Unsa ang tawag sa lalaking hilig ug mangolekta ug kahoy?

Unsa ang tawag sa lalaking dili kamao motimpla ug kape?

Unsa ang tawag sa lalaki nga dili kamao magluto?

Unsa ang tawag sa lalaking laging in love pero dili maka-move on?

Unsaon pagpakapogi sa mga lalaking halos ugmaon na ang kan-on?

Unsaon pagpakalma sa lalaki nga naguba ang motorsiklo?

Unsa ang tawag sa lalaking dili kamao magpustiso?

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga gigutom na?

Unsa ang tawag sa lalaking mahilig ug facebook?

Unsa ang tawag sa lalaking naka-dye ug buhok?

Unsa ang tawag sa lalaking maoy pangga sa tanan?

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga dili kamao motanom og tanom?

Unsa ang tawag sa lalaking mahilig ug mangupot?

Unsa ang tawag sa lalaking dili kamao mag-drive?

Unsa ang tawag sa lalaking mahilig ug mag-ukay-ukay?

Also check – Miss Gay Funny Questions / Funny Tagalog Questions

Bisaya funny questions and answers

In this blog, we’ll provide you with a collection of Bisaya funny questions and answers that are guaranteed to make you laugh. These humorous prompts are perfect for breaking the ice, spicing up a conversation, or simply passing the time with friends. Whether you’re a native Bisaya speaker or just learning the language, these questions and answers are a great way to improve your vocabulary and have some fun. So, get ready to laugh and learn with these Bisaya funny questions and answers!

Unsa ang tawag sa imong tiya nga bungol? – Edith

Unsaon pagpakapog sa mga ig-agaw nga dili ganahan mag-eskwela? – Hatagan og kwarta

Unsa ang tawag sa lalaking palangga kaayo sa imong uyab? – Sir

Unsaon pagbuntag sa usa ka baby nga baby pa ka? – Pagbuto sa iyang diaper

Unsa ang tawag sa mga babaeng walay klarong pangutana? – Chatmate

Unsa ang tawag sa baka nga walay buntod? – Katarunga

Unsa ang tawag sa lalaking naglakaw sa tuktok sa bukid? – Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga payat? – Magpaka-sunburn sa ilang tiyan aron daghan og lana

Unsa ang tawag sa babaeng motuo ka nga mag-sorry sa imong kasuko? – Daygon

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga dili mahilig mo-exercise? – Pagpa-tattoo sa ilang abs

Unsa ang tawag sa babaeng pangita og lalaki sa Facebook? – Labyu

Unsa ang tawag sa mga bata nga dili kahibalo motanom og kamatis? – Kids

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga gagmay ang mata? – Magpatukod og bangs aron daghan og lubi

Unsa ang tawag sa lalaking nagpaputi sa iyang buhok? – Bleach-oy

Unsa ang tawag sa lalaking higala sa mga kaibigan nga nagkaaway? – Bridge

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga dili ganahan mag-yoga? – Magpa-dimple sa ilang tiyan aron murag abs

Unsa ang tawag sa mga babaeng dili ganahan motuyok sa kaibigan? – Pa-sosyal

Unsa ang tawag sa lalaking nagpalit ug pustiso? – Popeye

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga dili kamao mo-dance? – Magpa-lambo sa ilang tiyan aron daghan og abs

Unsa ang tawag sa babaeng nagpa-dye sa iyang buhok og samot? – Rainbow

Unsa ang tawag sa mga bata nga dili kamao mo-basa ug kahoy? – Wood-toddlers

Unsa ang tawag sa lalaking nagpuyo sa palengke? – Market-man

Unsaon pagpakapog sa mga lalaki nga daghan og pimples sa ilang tiyan? – Pagpalit og bra aron daghan og support

Unsa ang tawag sa babaeng mura’g di nagkaon og bugas? – Chicharon

In conclusion, humor is a universal language, and cracking jokes in Bisaya is an excellent way to connect with others, especially those who speak the language. Whether you’re a beginner or an advanced speaker, these Bisaya joke questions are an excellent way to improve your language skills while having fun. Remember, laughter is a great stress-reliever, and what better way to learn a language than by having a good time with friends? So, go ahead and share these Bisaya jokes with your loved ones, and get ready for some belly laughs!