Top 278+ Funny Tagalog Questions For Friends (2023)

Learning a new language can be challenging, but it can also be a fun and rewarding experience, especially when you can practice with friends. In this blog, we’ll explore some Tagalog questions that you can use to start a conversation with your Filipino friends. Whether you’re a beginner or an intermediate learner, these questions are designed to help you improve your language skills and deepen your understanding of Filipino culture. From basic greetings to more advanced topics, we’ve got you covered. So, grab your notebook and let’s get started on your Tagalog language journey!


Also check – Bisaya Jokes Questions / Tagalog Job Interview Questions

Tagalog questions for friends

Kumusta ka na?

Ano ang ginagawa mo ngayon?

Saan ka pupunta mamaya?

Ano ang favorite mong Filipino food?

Gusto mo bang magkape mamaya?

Ano ang mga plano mo sa weekend?

Ano ang mga hobbies mo?

Anong pinakagusto mong lugar sa Pilipinas?

Nakakaintindi ka ba ng Tagalog?

Anong mga kanta ang paborito mo ngayon?

Ano ang mga pelikulang napanood mo kamakailan?

Anong mga libro ang nagustuhan mo kamakailan?

Ano ang mga lugar na gustong mong bisitahin sa Pilipinas?

Ano ang mga kultura ng Pilipinas na gusto mo?

Saan mo gustong magbakasyon sa susunod na taon?

Anong mga sports ang hilig mong panoorin o laruin?

Anong mga artistang Pinoy ang paborito mo?

Anong mga lugar sa Metro Manila ang gusto mong puntahan?

Ano ang mga bagay na nami-miss mo sa Pilipinas?

Ano ang mga mabuting nangyari sa buhay mo kamakailan?

Ano ang mga pagsubok na naranasan mo kamakailan?

Ano ang mga bagay na pinakagusto mong gawin tuwing weekend?

Anong mga prutas ang paborito mo?

Anong mga gulay ang paborito mo?

Ano ang mga plano mo sa darating na buwan?

Anong mga bagay ang gusto mong ma-achieve sa buhay mo?

Anong mga libro ang plano mong basahin sa susunod na buwan?

Anong mga pelikula ang hindi mo pa napanood na gusto mong mapanood?

Anong mga lugar ang gusto mong bisitahin sa ibang bansa?

Funny Tagalog questions for friends

Learning a new language can be challenging, but it doesn’t have to be serious all the time. In fact, injecting humor into language learning can make it more enjoyable and memorable. In this blog, we’ll explore some funny Tagalog questions that you can use to make your Filipino friends laugh while practicing your language skills. From puns and jokes to playful conversation starters, these questions are sure to lighten up your language exchange sessions. So, get ready to have some fun while learning Tagalog!

Kung magiging superhero ka, anong pangalan mo at anong superpower ang meron ka?

Kung magiging hayop ka, anong hayop ka at bakit?

Kung bibigyan ka ng powers na magbago ng anyo, ano ang unang gagawin mo?

Kung isang araw ka lang maging presidente, anong mga batas ang ipapatupad mo?

Ano ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo sa buong buhay mo?

Anong sikat na artista o celebrity ang kamukha mo?

Kung may kakayanan ka na magpakalayo sa mga tao ng isang taon, magpapakalayo ka ba?

Kung mabibigyan ka ng libreng tiket papuntang Mars, sasama ka ba?

Anong pangalan ang binigay sa’yo ng iyong mga magulang at bakit?

Kung maging superhero ang mga kaibigan mo, ano ang pangalan nila at anong superpower ang meron sila?

Kung may isang buhay na hayop na magsasalita sa’yo, anong tanong ang itatanong mo sa kanya?

Kung ikaw ay may power na magbigay ng kapangyarihan sa isang hayop, anong hayop ang pipiliin mo at bakit?

Ano ang ginagawa mo kapag nasa loob ka ng elevator na sobrang siksikan?

Kung magiging isang prutas ka, ano ka at bakit?

Anong animal ang nakakatawa para sa’yo?

Anong edad ang pinakamagandang edad para mag-asawa?

Kung bibigyan ka ng isang araw para maging aso, ano ang gagawin mo?

Ano ang pangarap mong maging paglaki mo?

Kung magiging hayop ang iyong mga kaibigan, ano sila at bakit?

Kung ang mundo ay magiging isang video game, anong game ito at anong level ka na?

Anong pelikula ang nakakapagpatawa sa’yo ng sobra-sobra?

Kung magiging isang superhero si Kris Aquino, ano ang pangalan niya at anong superpower ang meron siya?

Anong klaseng pagkain ang ayaw mong kainin at bakit?

Kung ang mga buwan ay mga pagkain, ano ang pagkain na katumbas ng Enero?

Kung bibigyan ka ng isang buong araw para gawin ang gusto mo, ano ang gagawin mo?

Anong pinakamalaking prank na ginawa mo sa isang kaibigan mo?

Kung magiging isang superhero si Duterte, ano ang pangalan niya at anong superpower ang meron siya?

Anong pinakamalaking kasinungalingan na sinabi mo sa iyong buong buhay?

Anong pakiramdam ng bato kapag tinatamaan ng ibang bato?

Truth or Dare Tagalog questions for friends

Looking for a fun and engaging way to practice your Tagalog language skills with friends? Why not play a classic game of Truth or Dare with a Filipino twist? In this blog, we’ll provide you with a list of Truth or Dare Tagalog questions that are sure to spice up your language exchange sessions. From silly dares to revealing truths, these questions will not only help you improve your language proficiency but also strengthen your friendships. So, get ready to take on some challenges and have fun while learning Tagalog!

Truth or dare: Ano ang pinakamatinding sekreto mo na hindi pa nasasabi sa mga kaibigan mo?

Truth or dare: Kung magkakaroon ka ng pagkakataong maging ibang tao sa isang araw, sino ang pipiliin mo at bakit?

Truth or dare: Anong pinakamasayang pangyayari sa buhay mo?

Truth or dare: Anong sikreto mo sa pamilya mo?

Truth or dare: Anong ginawa mong pinakamalaking kasalanan sa buong buhay mo?

Truth or dare: Kung may pagkakataon ka na magbigay ng isang regalo sa isang kaibigan mo, ano ang ibibigay mo?

Truth or dare: Kung may isang bagay kang pwedeng baguhin sa iyong buhay, ano ito at bakit?

Truth or dare: Anong una mong ginagawa tuwing magigising ka sa umaga?

Truth or dare: Anong pinakamalaking takot mo sa buhay?

Truth or dare: Anong pinakamasarap na pagkain na natikman mo at kailan ito nangyari?

Truth or dare: Anong pinakamasamang biro na ginawa mo sa isang kaibigan mo?

Truth or dare: Ano ang pinakamalaking achievement mo sa buong buhay mo?

Truth or dare: Anong pinakamasakit na experience mo sa buhay?

Truth or dare: Kung magkakaroon ka ng pagkakataong iuwi ang isang celebrity, sino ang pipiliin mo at bakit?

Truth or dare: Anong pinakamalaking challenge na naranasan mo sa buong buhay mo?

Truth or dare: Kung magiging isang superhero ka, ano ang pangalan mo at anong superpower ang meron ka?

Truth or dare: Anong mga hilig mo na hindi alam ng ibang tao?

Truth or dare: Anong ginagawa mo kapag nasa loob ka ng elevator na sobrang siksikan?

Truth or dare: Anong klaseng tao ang hindi mo gusto at bakit?

Truth or dare: Ano ang mga pangarap mo sa buhay?

Truth or dare: Anong pangalan ang binigay sa’yo ng iyong mga magulang at bakit?

Truth or dare: Anong mga bagay ang natutunan mo sa mga kaibigan mo?

Truth or dare: Kung magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay sa ibang bansa, saan ka titira at bakit?

Truth or dare: Anong klaseng libro o pelikula ang gusto mo at bakit?

Truth or dare: Kung magiging isang hayop ka, anong hayop ka at bakit?

Truth or dare: Anong klaseng music ang paborito mo at bakit?

Truth or dare: Anong mga bagay ang pwede mong ibigay sa mga kaibigan mo na hindi mo pwede ibigay sa ibang tao?

Truth or dare: Anong klaseng pagkain ang ayaw mong kainin at bakit?

Also check – Seaman Interview Questions / Scrapbook Questions

Questions to ask friends when bored tagalog

We all have those moments when we’re feeling bored and need something to do. Fortunately, one of the best cures for boredom is spending time with friends. In this blog, we’ll provide you with a list of Tagalog questions to ask your friends when you’re feeling bored. From lighthearted conversations to deep and meaningful discussions, these questions are designed to help you connect with your friends and pass the time in an enjoyable and productive way. So, grab your phone, call up your friends, and let’s get started on these entertaining Tagalog questions!

Anong ginagawa mo kapag wala kang magawa?

Anong mga bagay ang nakakapagpa-relax sa’yo?

Anong mga hilig mo na hindi alam ng ibang tao?

Anong mga lugar ang gusto mong puntahan sa hinaharap?

Anong mga pelikula ang nagustuhan mo at bakit?

Anong mga libro ang binabasa mo sa ngayon?

Anong mga bagay ang nagpapasaya sa’yo?

Anong mga bagay ang nagpapalungkot sa’yo?

Anong mga hobbies mo at bakit mo ito nagustuhan?

Anong mga bagay ang gustong gusto mong gawin sa hinaharap?

Anong mga artista ang gusto mong makita sa personal at bakit?

Anong mga bagay ang hindi mo kayang tiisin?

Anong mga bagay ang gusto mong baguhin sa buhay mo?

Anong mga bagay ang gusto mong matutunan sa hinaharap?

Anong mga bagay ang gusto mong maranasan sa hinaharap?

Anong mga bagay ang natutunan mo sa mga karanasan mo sa buhay?

Anong mga bagay ang hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin?

Anong mga bagay ang hindi mo kayang gawin?

Anong mga bagay ang gusto mong maging pagkatao sa hinaharap?

Anong mga bagay ang nagbibigay ng inspirasyon sa’yo?

Anong mga bagay ang ayaw mong gawin sa buhay mo?

Anong mga bagay ang ginagawa mo upang mag-improve sa sarili mo?

Anong mga bagay ang gusto mong ibahagi sa ibang tao?

Anong mga bagay ang hindi mo gusto sa sarili mo?

Anong mga bagay ang gusto mong ma-achieve sa hinaharap?

Anong mga bagay ang gusto mong maging legacy mo sa mundong ito?

Anong mga bagay ang gusto mong isulat sa sarili mong biography?

Anong mga bagay ang gusto mong ibahagi sa mga bata sa hinaharap?

In conclusion, practicing your Tagalog language skills with friends can be a fun and effective way to improve your proficiency while building stronger relationships. Whether you choose to use funny questions, Truth or Dare prompts, or conversation starters for when you’re feeling bored, the most important thing is to keep the conversation going. By engaging in meaningful dialogue with your Filipino friends, you can not only improve your language skills but also gain a deeper understanding and appreciation of Filipino culture. So, don’t be afraid to step out of your comfort zone and start practicing your Tagalog language skills today!